Evropa investira v podeželje

Podjetje Franci Šemrl s.p. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Namen operacije je gradnja prizidka.

Glavne dejavnosti:

Cilji in pričakovani rezultati:

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji: Povečanje produktivnosti.