Dokumentacija

Garancijski pogoji


3 – letna garancija
Za funkcionalnost in brezhibno delovanje oken, balkonskih vrat, panoramskih sten in vhodnih vrat iz lesa smreke.

5 – letna garancija
Za funkcionalnost in brezhibno delovanje oken, balkonskih vrat, panoramskih sten in vhodnih vrat iz lesa macesna.

10 – letna garancija
Proti kondenzaciji med termoizolativnimi stekli.

15 – letno zagotovilo
Mizarstvo Šemrl zagotavlja, da bodo najmanj 15 let oskrbovali kupca z vsemi rezervnimi deli, seti za vzdrževanje in storitvami servisa. Stranka skupaj z računom dobi garancijski list in izjavo o skladnosti.

Skladno z zakonskimi normativi podjetje Okna Šemrl ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 

CERTIFIKATI IN PRIZNANJA


Oznaka CE
Certifikat skladnosti z oznako CE, ki jo najdemo na izdelku oz. priloženi dokumentaciji, proizvajalec izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa oz. večina tako-imenovanih direktiv za izdelke. Evropska direktiva zahteva, da proizvajalec stavbnega pohištva svoje izdelke označuje z oznako CE, s čimer izjavlja, da so izdelki skladni z vsemi zahtevanimi predpisi (direktiva o gradbenih proizvodih EN-14351-1:2006).

Naši izdelki so izdelani v skladu s SIST EN 14351-1:2006, zato zanje izdamo vse potrebne dokumente, ki to dokazujejo.

Certifikati o ustreznoisti vgradnje v pasivne objekte in ostali certifikati:
 


 


MIZARSTVO ŠEMRL je prejemnik modrega znaka SQ, ki ga pridobi podjetje, za blago in storitev, ki ustreza predpisanim nacionalnim standardom, se ponaša s tradicijo in je v skladu z evropskimi smernicami in zahtevami.


MIZARSTVO ŠEMRL je prejemnik zlatega znaka SQ, ki ga pridobi podjetje, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za modri znak in ima mednarodni certifikat o preizkusu kakovosti in poslovne odličnosti.