Za svež zrak

Kako zagotoviti svež zrak v hiši s starimi okni in kako v hiši z novimi?


Da bi porabili čim manj energije za ogrevanje in hlajenje stavb, je treba stavbe čim bolje izolirati. Vendar, višja ko je zrakotesnost stavb, slabša postane kakovost zraka v notranjih bivalnih prostorih, če v njej ni poskrbljeno za pravilno prezračevanje.
Zagotavljanje svežega zraka v hiši oziroma stanovanju je pomembno za ohranjanje kakovosti zraka in vašega splošnega zdravja. Način, kako to doseči, se lahko razlikuje glede na vrsto oken v vaši hiši - ali so stara ali nova. Tu je nekaj nasvetov za zagotavljanje svežega zraka v obeh primerih:

V prostorih s starejšimi okni

  • Zračenje: Pri starih oknih reže med okvirjem in krilom na eni in okvirjem ter zidom na drugi strani nikoli niso bile popolnoma zatesnjene. Zato je bilo ob teh oknih neprestano kroženja zraka, ki je v nekem smislu istočasno pomenilo trajno zračenje prostorov. Kljub temu, da so okna stara, jih še vedno odprajte za zračenje. Redno odpirajte okna in omogočite, da svež zrak vstopi v prostor.
  • Uporaba prezračevalcev: Namestitev stenskih ali stropnih prezračevalnikov lahko pomaga pri izboljšanju kroženja zraka in izmenjavi zraka v prostoru.
  • Uporaba klimatske naprave: Če je zunaj zrak onesnažen ali zelo vlažen, lahko uporabite klimatsko napravo z ustreznim zračnim filtrom za čiščenje zraka.
     

V prostorih s sodobnimi novimi okni:
Okna z možnostjo prezračevanja: Nekatera sodobna okna imajo vgrajene mehanizme za prezračevanje, ki omogočajo nadzorovano dovajanje svežega zraka, ne da bi morali okna popolnoma odpirati.
Ker nova okna odlično tesnijo, ob njih ni kroženja zraka. Zaradi visoko toplotno zaščitne zasteklitve (nizek koeficient Ug), obstaja majhna razlika med temperaturo prostora in temperaturo na notranji strani stekla. Tudi zaradi tega je kroženje zraka ob oknu minimalno in zračenja prostorov preko zaprtega okna ni.
Tudi najkvalitetnejše izolacijsko steklo se bo orosilo, če bo v prostoru preveč vlage. V vsakem gospodinjstvu nastane ob kuhanju, kopanju in sušenju perila veliko vodne pare. Tudi človek preko dihanja doprinese k tej vlagi (med osem urnim spanjem cca. 1 liter). Skupaj štiri člansko gospodinjstvo dnevno proizvede približno 10 litrov vode v obliki vodne pare.
Zaradi teh dodatnih količin vlage nastane v prostoru tolikšna relativna vlažnost, da lahko pride do kondenzacije. Zato se mora to odvečno vlago s pomočjo zračenja odstraniti. V nasprotnem sicer tvegamo, da bo vlaga v obliki plesni povzročila škodo na pohištvu ali na gradbenih elementih.

Zato moramo nova okna, pri katerih zaradi dobrega tesnjenja ni naravnega zračenja, redno odpirati. Priporoča se prezračevanje 2x dnevno po 10-15 minut. Okna Mizarstva Šemrl imajo vgrajeno okovje, ki omogoča režno prezračevanje, s čimer se izognemo prevelikemu rosenju in posledično nastanku plesni. Moderno okno odlikujejo odlični okenski profili, kakovostna tesnila in odlična toplotno zaščitna zasteklitev.

Uporaba sistemov za rekuperacijo toplote: Rekuperacijski sistem toplote omogoča učinkovito izmenjavo toplote med notranjim in zunanjim zrakom, kar pomaga ohranjati temperaturo in kakovost zraka v hiši.

Ne glede na to, ali imate stare ali nova okna, je redno prezračevanje ključnega pomena za zagotavljanje svežega zraka v hiši. Prav tako je pomembno, da skrbno vzdržujete svoje okensko pohištvo. Naj bo stavba stara ali nova, v njej naj bo vselej svež zrak.
 

Avtor: Okna Šemrl